*Unioni Financiar Prishtinë – UPAY CARD në koordinim me partnerët pranon dhe merr përgjegjësinë të zbatojë  programin e bonuseve dhe gjithashtu mbanë të drejtën e ndryshimeve  për rregullat dhe kushtet e bonuseve për klientet  në periudha të ndryshme.

FITO DUKE BLERË NË VIVA FRESH STORE :

3% Bonus
Për faturat mbi 50* euro
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE MBUSHUR DERIVATE NE HIB PETROL:

*5cent/liter

*Bonus maximal per muaj 10*euro

**Të gjithë klientët të cilët kualifikohen për zbirtje në dy programe, edhe në kuadër të Programit të Lojalitetit të Tregtarit në këtë rast HIB PETROL SHPK, edhe si mbajtës të Kartelës të Institucionit Financiar UPAY CARD (UFP), kanë të drejtë të kufizuar të përfitojnë zbritjet dhe avantazhet tjera vetëm në kuadër të njërit program.

FITO DUKE BLERË NË BIBAJ SPORT:

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË ne GOGAJ:

3% bonus*
për çdo faturë që bënë klienti!
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË Melodia PX:

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË DOMINO’S PIZZA:

7% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË Luciano:

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË A&M Clothes:

5% çdo blerje – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË Rina Zaiti:

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË JACK & JONES:

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË name it:

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË ONLY:

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË s.OLIVER:

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË VERO MODA:

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË MINIMAX:

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË PARTS CENTER:

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË Sport Vision:

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË Reality Kosova:

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE paguar në Poliklinikën AMD:

10% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË MY SUITS:

10% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË FIBULA:

1% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

FITO DUKE BLERË NË GOPHARM:

4% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

Preventiva / Dr. Nexhbedin Sadiki

7% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card