*Unioni Financiar Prishtinë – UPAY CARD në koordinim me partnerët pranon dhe merr përgjegjësinë të zbatojë  programin e bonuseve dhe gjithashtu mbanë të drejtën e ndryshimeve  për rregullat dhe kushtet e bonuseve për klientet  në periudha të ndryshme.

3% Bonus
Për faturat mbi 50* euro
Për pagesat me UPAY Card

*5cent/liter

*Bonus maximal per muaj 10*euro

**Të gjithë klientët të cilët kualifikohen për zbirtje në dy programe, edhe në kuadër të Programit të Lojalitetit të Tregtarit në këtë rast HIB PETROL SHPK, edhe si mbajtës të Kartelës të Institucionit Financiar UPAY CARD (UFP), kanë të drejtë të kufizuar të përfitojnë zbritjet dhe avantazhet tjera vetëm në kuadër të njërit program.

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

3% bonus*
për çdo faturë që bënë klienti!
Për pagesat me UPAY Card

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% çdo blerje – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

3% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

4% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

7% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card

5% CASHBACK – Bonus
Për pagesat me UPAY Card