Llogaritja e Kredisë

Sorry

This video does not exist.

Period Payment Interest Balance

Shënim me rëndësi (Mohim i përgjegjësisë)

Shuma e shlyerjes së treguar duke përdorur këtë kalkulator është një vlerësim, bazuar në informacionin që keni dhënë. Ai ofrohet vetëm për qëllime ilustruese dhe shumat aktuale të ripagimit mund të ndryshojnë. Për të zbuluar shumat aktuale të ripagimit, na kontaktoni. Kjo llogaritje nuk përbën një kuotë, miratim kredie, marrëveshje ose këshillë nga Unioni Financiar Prishtinë. Për t’u informuar mbi normat e interesit, ju lutem klikoni këtu https://upaycard.ufp-ks.com/lista-e-tarifave/