• UPAY Card ofrohet ne monedhën EURO
  • Vlefshmeria e UPAY Card eshte 5 vjet

Limitet e kartelë


• Maksimumi i rimbushjes është 2000 euro.
• Maksimumi i blerjeve brenda ditës në POS është 1500 euro.
• Maksimumi i blerjeve online brenda ditës është 500 euro.
• Maksimumi i tërheqjes brenda ditës në ATM është 500 euro.
* për tërheqjet në ATM aplikohen provizione (shiko tabelën e tarifave).
• Blerje me rreze (contactless) deri në vlerën 40 euro.
• 3D secure për blerjet onlineme UPAY card.

• Aplikim i lehtë pa llogari bankare (vetëm me letërnjoftim)
• Kontroll i plotë mbi shpenzimet tuaja: Për çdo përdorim të UPAY Card ju do të keni informacionin me SMS në kohë reale.
Për çdo përdorim të UPAY Card ju do të keni informacionin dhe përmes WEB aplikacionit ne https://upay.ufp-ks.com në kohë reale
• Perfitoni nga blerjet me UPAY Mastercard® Prepaid
• Blerjet në POS dhe Online brenda dhe jashtë Kosovës, PA PROVIZION
• Përdorim 24/7 në POS dhe Internet, edhe kur Unionnet – Western Union është mbyllur.
• Mbi 1.2 milion POS në të gjithë botën pranojnë kartelën tuaj UPAY Mastercard® Prepaid.

  • Siguri përmes autentifikimit të dyfishtë përmes fjalëkalimit të dytë të
    pranuar në SMS si fjalëkalim i njëhershëm;
  • Siguri gjatë procedurave të kërkim-kthimit të mjeteve (chargeback),
    përmes programit të Mastercard® Prepaid

• Bllokojeni atë sa më shpejt të jetë e mundur duke telefonuar në numrin: 038 222 444
• Paraqituni në agjencionin më të afërt Unionnet-Western Union, raportoni vjedhjen/humbjen e UPAY Card dhe do te porositet nje e re.

• Ju mund të ndryshoni PIN-in e UPAY Card në çdo ATM egzistues në Kosovë .
• Në rast se humbisni kodin tuaj PIN, riprintimi i tij pranë degëve te Unionnet-Western Union kushton 1.50 Euro për UPAY Card.