Kartela UPay me parapagim mund të përdoret për blerje në çdo POS brenda dhe jashtë Kosovës.

Kartela UPay me parapagim mund të përdoret për blerjet online brenda dhe jashtë Kosovës.